2. Advent - Karlovy Vary


Druhou Adventní neděli jsme se -  krajkářky naposledy sešly v tomto roce.
Příjemné posezení, seznámení s programem akcí na měsíc prosinec  a zároveň   možnost nakoupit drobné dárky na Vánočním trhu, který pořádal   Dům dětí, Čankovská, KV a Farní Charita Stará Role.  Tuto každoroční tradiční akci vždy navštěvujeme a nákupem, skvělých nápaditých drobností podporujeme lidovou tvořivost.