6.letní setkání krajkářek v Ostrově

 

Trochu opožděná minireportáž

6.letní setkání krajkářek a dalších řemesel letos proběhlo 1. srpna opět v Domě kultury v Ostrově. Sešlo se nás asi 60 předvádějících. I návštěvníků z řad veřejnosti přišlo hodně.

Setkání bylo tradičně perfektně připraveno, byly vytištěné moc pěkné plakáty, vyšel text v Ostrovském měsíčníku, každý účastník dostal jako upomínku na letošní setkání hvězdičku – podložku pod hrneček, bylo i tradičně dobré občerstvení.

Velké poděkování za všechno, i za to, co jsem ještě nevyjmenovala (dobrá nálada, milé prostředí, příprava a úklid místností, …), patří Janě Dvořákové a Aleně Lněničkové, neboť celá organizace je jen na nich dvou.

Ještě jednou: „Děkujeme.“ Za spokojené účastníky setkání Marie Vránová.