9. lístečkové setkání v Sokolově

 

9. lístečkové setkání v Sokolově

se uskutečnilo ve dnech 1. až 3. května 2015. Zúčastnily se ho krajkářky našeho sdružení a velké zastoupení měly i pražské krajkářky, hlavně z klubu Inspirace.

V pátek (i v sobotu) probíhal kurz „Krajka Mimosa, krajka ze čtyř párů“, který vedla J. Šochová a začaly se paličkovat lístečky pro tradiční lístečkovou štafetu. V hale Domu dětí a mládeže v Sokolově, kde se akce každoročně koná, si každá skupina krajkářek připravila panel se svými krajkami. Téma letošního setkání bylo „Hvězdy a hvězdičky“, takže na výstavních panelech se objevily hlavně hvězdy různých velikostí, tvarů a barev. Ale k vidění byly i další krajky, které pilné krajkářky v minulém roce upaličkovaly

V sobotu probíhaly další kurzy. Tvoření pískových mandal, keramika točená na hrnčířském kruhu, hvězda paličkovaná technikou milánské krajky. Alena Lněničková batikovala hedvábné šátečky.

Sobota je také dnem, kdy se veřejnost může přijít podívat na naše vystavené a právě vytvářené práce.

Páteční i sobotní večer se povídalo, povídalo a při tom zase pracovalo.

V neděli některé krajkářky odjely auty do Oberwiesenthalu, horského městečka v Sasku, ležícím hned za hranicemi u Božího Daru. Probíhaly tam krajkářské slavnosti pořádané místními krajkářkami. Nejvíce nás zaujala výstava paličkovaných motýlů, kterých bylo přes 700, každý jiný a každý pěkný.

Velké poděkování za opět zdařilý pohodový, ale i pracovní víkend patří všem sokolovským krajkářkám a jejich vedoucí Libušce Šťovíkové, které celé setkání připravily, upekly a uvařily dobroty a vše výborně zorganizovaly. (M.V.)