ABERTAMSKÉ ZASTAVENÍ SE SPOLKEM KRUŠNOHORSKÁ KRAJKA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Spolek Krušnohorská krajka jsme zakládali v r. 2006, abychom pokračovali v řemesle, které má na Karlovarsku více jak 460tiletou historii. Dále proto, abychom vystupovali jako organizace, která může být partnerem jiných institucí. To se nám povedlo a tím jsme rozšířili své činnosti - setkávání krajkářek, kurzy paličkování, výstavy, exkurze a především DOVOLENÉ V ABERTAMECH, na které chceme tímto článkem zpětně zavzpomínat.

První setkání abertamské veřejnosti s námi se uskutečnilo pod názvem Abertamské puzzlení v r. 2009 a tehdy již začala spolupráce s vedením MěÚ s panem starostou Zd. Lakatošem a místostarostkou paní J. Rojovskou, nyní starostkou. Pokaždé nám dokáží poskytnout materiální zázemí, propagaci a finanční příspěvek na krytí potřebných nákladů. Účastnicemi srpnových setkání nejsou vždy jen naše krajkářky z celého Karlovarského kraje /Aš,Cheb, Kynšperk n.O., Sokolov, Nejdek, Stará Role, Karlovy Vary, Horní Blatná, Ostrov n. O./, z Chomutova, Litvínova, ale i z Německa /Schóneck, Klingeltal, Johanngeorgenstadt, Annaberg, Drezden/. Tato týdenní setkání jsou zakončena výstavkou krajek z prací účastnic. Již v tomto roce byli přítomní i řezbáři, kteří tvořili a pak vystavovali své sochy.

Řezbářská sympozia a paličkovaná krajka měla vždy nějaké zadané téma. Např. v r. 2011 si krajkářky zvolily téma paličkovaný detail na společenské rukavice. Téma nebylo zvoleno náhodně - historie výroby rukavic v Abertamech se datuje již od r. 1850. V současnosti zde najdete pouze informační tabule o vzniku a zániku továrny /1998/, která vyvážela rukavice do celého světa. Naše nazdobené rukavice byly při slavnostním ukončení předány městu Abertamy jako část expozice do připravovaného muzea spolu s paličkovanou dečkou.

Rok 2012 - Paličkované krajky ve stylu art - deco v Zenkerově vile dne 28. 4. 12 - proběhla vernisáž výstavy, která zahájila seriál akcí v Krušnohoří, věnovaných 450. výročí existence paličkování v této oblasti. Oslavy proběhly po celém Karlovarském kraji/Cheb, Kynšperk n.O., Ostrov n.O., Nová Role/.

Rok 2013 - v druhé polovině srpna proběhlo setkání krajkářek a řezbářů na 6. sympoziu v areálu Technických služeb na volné téma Krajka a dřevo. Setkání se zúčastnily i chomutovské krajkářky. Opravdu s nadšením a ve spolupráci s řezbáři jsme vybírali vhodné odřezky z jejich soch. Po celý týden jsme měli výstavku svých prací a pro návštěvníky a děti workshop s paličkováním. Tyto práce pak byly vystavovány v chomutovském muzeu s tímto textem:

Na špuličce nitečka, z té nitečky kraječka. Kraječku již máme, kam my si jí dáme? Dáme si jí na dřevo, aby jeho krása vynikla, s přírodou se spojila a v chomutovském muzeu se předvedla.

V tomto roce bylo vymezeno ještě téma na období r. 2013-2014 a to Stříbrné Krušné hory. Úkolem bylo zapracovat do krajky stříbrnou nit evokující stříbro, které se v Krušných horách těžilo. Výbor Spolku Krušnohorské krajky s Občanským sdružením "Místní akční skupina Krušné hory západ"/paní Krajcová/ - zajistily krajkářky především ve finanční oblasti a naše obětavá lektorka-krajkářka, paní Marie Vránová připravila velmi obsáhlý materiál.

Rok 2014 - To jsme pokračovali ve Stříbrných Krušných horách - naše krajky měly stříbro ve stromech, květech a také "Abertamské hvězdné nebe" bylo plné hvězdiček, jako je tomu každé léto v Abertamech. Krajkářky vytvořily ještě pro svazek obcí BYSTŘICE 6 různých deček, které byly předány starostům obcí - Abertamy, Hroznětín, Merklín, Pernink, Potůčky a Horní Blatná. Velice nás potěšilo při letošní /20/návštěvě muzea v Horní Blatné, že dečka, kterou jsme věnovali obci, je umístěna právě zde. V tomto roce jsme byly zapojeny v rámci Evropské unie - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropským fondem pro regionální rozvoj do projektu, ve kterém naše práce - krajky, v podobě MADONEK, putovaly po kostelích v Krušnohoří, nejen na naší straně, ale i v Německu. Krajky byly naším spolkem zapůjčeny na 3 roky.

Rok 2015 - Letní setkání krajkářek vystřídalo asi 35 účastnic z Karlovarského kraje, dále z Chomutova i z Německa. Konalo se bez účasti řezbářů, což změnilo celkovou atmosféru. Naše téma "Můj polštářek". Učili jsme se paličkovat belgickou historickou krajku a řešení rohů. Nejzajímavější v tomto roce byla návštěva dolu Mauritius, kde se těžil cínovec. Pro nás to byl úžasný a nezapomenutelný zážitek. Večery jsme si pak osladili v cukrárně Mauritius.

Rok 2016 - Téma týdenního workshopu byla vláčková krajka v Zenkerově vile/ kurz vedla opět pí. Vránová / a v Abertamské boudě kurz restaurování krajek a jiné fígle pod vedením odbornice, naší členky Evy Plesníkové - 18 z nás získalo informace, které nám práci s krajkou ulehčí a strach z restaurování historických krajek už nás tím opustil. Stravovali jsme se v hotelu Sport - hodnoceno výtečně, počasí letní - nádherné. Spolku BYSTŘICE jsme předaly opět dečky - tentokrát kulaté. Řezbáři měli téma "Já" - sochy předali opět starostům jednotlivých obcí. Dokument z tohoto sympozia natočil pan Václav Fiala/otec jednoho z řezbářů/, kde jsme i my krajkářky. Video je možné zhlédnout na internetu pod názvem Abertamy 2016 - YOU-TUBE.

Rok 2017 - Krajkářky /většinou seniorky/ se v tomto roce zaměřily na výrobu pokrývky hlavy - klobouky, čelenky, spony do vlasů. Výstava zaujala místní obyvatele i návštěvníky Krušných hor tím, že jsme se předvedly v malé módní přehlídce. Přítomné ženy si mohly výrobky vyzkoušet. V tomto roce řezbáři chyběli.

Již několik let dokumentuje v Abertamech svojí kamerou naše členka, velice zdatná krajkářka, paní Hana Janská, naše pobyty. Zachycuje okamžiky při práci i zábavě po celý týden. V Abertamské boudě, kde jsme vždy ubytované, večer ještě doděláváme své výrobky, nebo si pouštíme filmy z předešlých let a vždy se srdečně zasmějeme. V Abertamech se nám líbí, na pobyt se těšíme, pustíme všechny starosti všedního života z hlavy. Poznáváme místní přírodu a zajímavosti při vycházkách do okolí, historii a hory. Je zde stále co objevovat.

Rok 2018 - 10. krajkářského sympozia, které se uskutečnilo v srpnu se účastnilo 39 krajkářek. 29 z nich se účastnilo kurzu pavoučků, jednoduché ze 4 párů a složité z 16 párů. Nad těmi složitějšími jsme se trápili, ale výsledek všechny nadchnul. Závěrečná výstavka byla vytvořena i z prací, které jsme vytvořili doma.

Účast turistů a místních nás přesvědčila o tom, že se naše práce líbí a z toho máme velkou radost a potěšení. Protože dokud tvoříme, stařecká demence si na nás nepřijde.

Rok 2019 - Srpnové paličkování bylo opět ve funkcionalistické Zenkerově vile v Hornické ulici, která je od r.2008 Národní kulturní památkou. Paličkovali jsme rohy, rohy a zase rohy, což si na nás vymyslela opět naše Maruška Vránová. Organizaci celého týdne měla na starosti, jako každý rok, paní Mgr. Eva Kubátová, naše manažerka. Všem krajkářkám se pobyt opět líbil. Každý rok se nám věnuje vedení MěÚ a my děkujeme za jejich podporu a vstřícnost. Především starostce paní Rojovské a místostarostovi p. Lófflerovi.

Rok 2020 - V letošním roce nás srpnové Abertamy přivítaly tropickými vedry, před kterými jsme neunikli ani v Zenkerově vile. Vila je klubovnou Krušnohorského spolku Abertamy. V průběhu týdne paličkovalo 30 krajkářek a 11 se přijelo jen podívat a popovídat/ většina z nich už ze zdravotních důvodů nemůže pobyt absolvovat, prostě stárneme/. Středeční večer byl věnován návštěvě muzea v Horní Blatné. Odborný výklad a film o historii nám poskytla paní Alena Vopalecká, také naše krajkářka. Mimo kurzu průvlek ve vláčkové půdici/M.Vránová/ jsme absolvovali kurz ruské krajky pod vedením lektorky Ivany Špundové. Děkujeme znovu všem, kteří se na přípravě setkání krajkářek / dříve i řezbářů/ podílejí a umožňují tak rozvoj zapomenutých řemesel v tomto kraji. V Abertamech jsme vždy spokojené, jak s ubytováním i snídaněmi v Abertamské boudě, ochotu pana Lišky, který plní naše přání. Také stravování ve Sport hotelu hodnotíme kladně. Personál dokázal vždy vytvořit přátelskou a domácí atmosféru. Nelze jim nic vytknout, jen chválit a to je co říci, když se 30 "bab" ve všem shodne. Takže děvčata - seniorky, musíme do Abertam příští rok znovu.

Ručně paličkované krajky mají stále svoji hodnotu a velmi důležité je i to, že jsme se dostali již do povědomí obyvatel celého Karlovarského kraje. Z toho máme opravdu radost.

 

MOTTO: ...noční obloha je nádherná, jenže na ní nedosáhneš...

… paličkovaná krajka je krásná a navíc si jí můžeš pohladit...

 

V Chebu, dne 25. 08 .2020

z archivu Spolku Krušnohorské krajky zpracovala a napsala členka - Alena V á ň o v á

 

Pro Krušnohorský LUFT: Lenka Lófflerová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.