CHEB přivítal krajkářky z KLATOV

 

V květnu 2018 uskutečnily chebské krajkářky, pod vedením paní L. Fajtlové, poznávací zájezd s výměnou zkušeností do Klatov, aby navázaly spolupráci s místním Krajkářským klubem, pod vedením paní Ivany Siebertové. V té době jsme pozvaly klatovské krajkářky na návštěvu do Chebu.

Vzhledem k událostem posledních let, spojené s pandemií covidu a měnících se podmínek, byla návštěva stále oddalována. Až v letošním roce, nám situace dovolila realizaci návštěvy klatovských děvčat. Pozvaly jsme je znovu a využily jsme jako lákadlo prezentaci naší výstavy krajek v Muzeu.

Dopoledne dne 12. 7. 2022 v 9,30 h. přijelo do Chebu vlakem, po 4 letech z Klatov 8 krajkářek, pod vedením paní Radky Šurýnové. Na nádraží je očekávala nová vedoucí chebských krajkářek paní Blanka Štogrová a Alena Váňová. Zatím, co děvčata provázela návštěvu po Chebu, ostatní krajkářky připravily v Klubu důchodců pohoštění. Cestou z nádraží jsme je provedly historií pěší zóny v Chebu, zavedly do Korálkárny na náměstí, kam s radostí zavítaly a nakoupily si komponenty na výrobu paličkovaných šperků. Některá děvčata prezentovala šperky na svém oblečení, což ke krajkářkám patří. Potom jsme z náměstí prošly do Klubu důchodců, kde jsme byly očekávány ostatními. Zavítala mezi nás i naše kurátorka výstavy paní Eva Plesníková. Po krátké besedě, předání si dárečků, podvinků a občerstvení jsme se vypravily do Muzea, kde si prohlédly výstavu našich krajek a velice ji ocenily, což nám pozvedlo sebevědomí a dodalo impuls k další práci a činnosti. V muzeu zhlédly nejen naše krajky, ale i historii kolem Valdštejna, novou výstavu o sopečné činnosti na Chebsku. Čas rychle ubíhal, i tak jsme stačily ještě návštívit kostel Sv. Mikuláše. Ale už nestačily ochutnat u Špalíčku vynikající zmrzlinu, nebo návštěvu Retro muzea, což měly v plánu. Doprovodily jsme je na nádraží na Pendolino, které odjíždělo v 14,36 h. Za chebské krajkářky se s nimi rozloučily Blanka a Alena, i Boženka Vávrová.

Několik děvčat z Klatov projevilo zájem v příštím roce o účast na naší dovolené Krušnohorského spolku v Abertamech. Zřejmě je inspirovala naše kronika a vyprávění o nezapomenutelných prožitcích z dovolených, o úžasných lekcích v paličkování naší instruktorky Marušky Vránové z Karlových Varů. A to neviděly ještě filmy z našich dovolených.

 

V Chebu dne 14. 7. 20222

 

Zapsala: Alena Váňová