Chebské krajkářky

 

Lednový výlet vlakem do Aše dne 21.1.2016

V souvislosti s ašskou tratí si nejprve připomeneme historické datum a to den 13.12.2015, kdy byl opět zahájen nepřetržitý provoz osobní železniční dopravy spojující města Cheb – Aš s bavorskými městy Selb, Rehau a Hof, což je vnímáno, jako pád posledních zbytků „ železné opony“ na Ašsku. Osobní přeprava byla ukončena v dobách totality, jako odpověď na přejezd tzv „vlaku svobody“ do Selbu v r. 1951.

 

Ve čtvrtek 21.1.2016 jsme konečně realizovaly dlouho plánované společné setkání chebských a ašských krajkářek v Aši.

 

Z Chebu jsme odjížděly vlakem v 13,37 h. v počtu 4 žen. J. Drahoňovská, Bl. Štogrová, B.Štefanová, A.Váňová. Z výletu se na poslední chvíli omluvila B.Vávrová, která musela narychlo dokončit náročný úkol, vyplývající z její funkce ve Svazu žen. /Inventury/

 

Počasí se ten den vydařilo přímo v ladovské zimní nádheře. Ve vytopeném vláčku jsme pozorovaly oknem zasněženou zimní krajinu a než jsme se nadály, byly jsme v Aši na hl. nádraží, kde jsme si přestoupily do motoráčku a pokračovaly v jízdě do stanice Aš – město. Zde nás očekávala Hanka Jánská. Po srdečném přivítání jsme se vydaly pěšky s vyhýbáním se před padajícími rampouchy do městské knihovny na prohlídku výstavky nitěných kouzel, kterou vytvořila děvčata z Aše pod názvem Paličkovaná krajka nejen pro čas vánoční. Zde jsme načerpaly energii a motivaci pro další tvorbu krajek. Také se tu připojila k naší skupince Evička Plesníková se svojí dcerkou Freyeou a sestrou. Dále přišla Jiřinka Palátová. Fotodokumentaci pořizovala Hanka s Blankou nebo místní knihovnicí. Po prohlídce krajek, jsme se vydaly zasněženým městem do restaurace U třech lipanů.

V restauraci nás již očekávala další ašská krajkářka Stáňa Moudrá. Celkem nás bylo i s malou Freyeou 10 a tak naše „ výjezdní zasedání“ - mohlo být zahájeno objednávkou občerstvení pro zahřátí a povznesení nálady všech přítomných. V programu jsme zavzpomínaly na různé společné akce, dovolené, pohovořily o své práci a starostech všedních dní, pořídily fota a dvě nádherné hodiny uběhly jako voda v potoce. Musely jsme se rozloučit a vydat se směrem k nádraží. Při svitu lamp a měsíce jsme byly na stanici, co by dupl a tak jsme ještě asi čtvrt hod. čekaly na motoráček, který nám odjížděl v 17,44 h. Asi s 5minutovým zpožděním jsme přijely do Chebu a dorazily své chuťové buňky.

 

Finální Energií Regenerovanou Naší Erotickou Touhou po domově. / Vysvětlivka- Fernet/

 

Škoda jen, že se nás sešlo na výletě z celkového počtu krajkářek tak málo. Výjezdní zasedání se líbilo všem přítomným a tak ho budeme muset co nejdříve zopakovat.

 

V Chebu dne 22.1.2016

Zapsala: Alena Váňová