Chebské krajkářky ve znamení dvou výročí

 


10 let činnosti při Klubu důchodců v Chebu

450. výročí oslav vzniku krušnohorské krajky

Oslava 10. výročí paličkované krajky v Chebu

proběhla v odpoledních hodinách v pondělí 14.05.2012 v Klubu důchodců za účasti pozvaných hostů: / při pohoštění a programu, které si paličkářky sami připravily /

- vedoucího klubu p. Záhorského

- paličkářek, které již nepaličkují / z jakýchkoliv důvodů /

- lektorky z Občanského sdružení krušnohorské krajky Marušky Vránové.

Oslava 450. výročí krušnohorské krajky

se uskutečnila výstavou paličkovaných krajek ve foyeru sálu půjčovny pro dospělé v městské knihovně od 17,30 hod. dne 14.05.2012 ve spolupráci zaměstnanců knihovny pod vedením Marie Mudrové.

Výstavu zahájila zakladatelka a vedoucí chebských paličkářek Libuška Fajtlová, která zdůraznila 10tiletou činnost paličkářek v Chebu a jejich postupné zdokonalování.

S historii krušnohorské krajky krátce a velmi poutavě seznámila přítomné na vernisáži lektorka Občanského sdružení krušnohorské krajky z Karlových Varů

Za Městský úřad Cheb navštívil výstavu v závěru vernisáže místostarosta Vladimír Hartmann.

Vernisáž proběhla v příjemné atmosféře, velké pozornosti a zájmu přítomných, jak o historii krajky, tak vystavované historické i současné krajkové výrobky.

Výstava představuje


ve 4 vitrínách, různé exponáty, jednak starou krajku minulého století, zapůjčenou chebskou občankou Marií Pavelcovou - dečky, pásková a užitková krajka. Dále představuje veřejnosti různé límce, zapůjčené krajkářkami z Občanského sdružení krušnohorské krajky Karlovy Vary. Pak jsou zde k vidění dečky menších rozměrů, postavy panen, dam, baletek a krajkářek při práci – což jsou výrobky chebských krajkářek, které se již svojí třetí výstavou paličkované krajky dostávají do povědomí a zájmu chebských občanů.

V Chebu dne 14.05.2012

Alena Váňová