Co jsme dělaly a co nás čeká v Chebu

 

Co jsme dělaly a co nás čeká:

 

V červenci jsme realizovaly výstavu „ Žena v krajce“vystavovalo 15 účastnic klubu chebských krajkářek.

 

Jednotlivé akce :

6. 9.             Hurá škola – pořadatel – AGIP (benzinová pumpa)

12. a 13. 9  Seznamte se – pořadatel - KDDM K.V. – na hradě v Chebu

13. a 14. 9. Podzimní trhy – pořadatel Lázně Fr.L. – Glauber

27. a 28. 9. Václavské trhy - pořadatel – Lázně Fr.L. – Glauber

13. 9.          Staročeská řemesla – Milíkov – pořadatel – Městské muzeum Cheb

 

14 krajkářek odeslalo „kachle“ do Oederau

 

Co nás čeká :

8.,9.,10.a 11.11.   Martinské trhy v Glauberu

22. a 23. 11.        Freefler Market – KC Svoboda Cheb

29.11.                  Vánoční trhy v Mě Muzeum Cheb

6.12.                    Jarmark radosti v (české škole) akce VOŠ Cheb

 

vernisáž výstavy Aleny Váňové v knihovně v K.V.