Jarní výstava v Kraslicích

 

Dne 17.3.2012 jsme paličkovaly v Kraslicích na akci " Jarní výstava" , kterou organizovala paní Mudr. D. Zahejská s krajkářkami z Kraslic. Sešly se zde krajkáky, pletařky, keramičky, přivítaly jsme i krajkářky z německého Schönecku. V sále jsme mohly obdivovat práce dětí z mateřské školy. V dopoledních hodinách nám k předvádění ručních prací zahráli děti ze ZUŠ v Kraslicích.

Děkujeme za jarně strávenou sobotu ve velmi příjemném prostředí.

E.Kubátová