Předání ubrusu do kapličky v Nových Hamrech

Barokní kaplička byla v Nových Hamrech opravená a znovu vysvěcená v květnu 2023.

Podle starého vzoru metrové krajky z Nových Hamrů krajkářky ze Spolku Krušnohorská krajka upaličkovaly kraječky a sestavily z nich obrubu ubrusu a ubrus v sobotu 9. března 2024 daly do kapličky.