Lilly Raková - pocta krajkářce

 

Dne 5.11.2019  kavárna Krajské  knihovny Karlovy Vary
 
Vzpomínková výstava je poctou a vzpomínkou vynikající krajkářce,laskavé a nesmírně trpělivé ženě.
Zasloužila se o znovuoživení tohoto řemesla. Paličkovala krajky různých stylů, především však tradiční krušnohorské vzory, navrhovala nové vzory a učila se  i dalším jiným technikám ručních prací.
Spolek děkuje rodině, za vstřícnost a pomoc při realizaci této krásné  výstavy.
EK