Návštěva mladých krajkářek na ZŠ Novém Sedle


Dne 13.2.2020 jsem navštívila na ZŠ v Novém Sedle p. učitelku Lenku Žiškovou (členka našeho spolku), která vyučuje v rámci volnočasových aktivit – paličkování.

Ve skupince jsou dívky, které se učí paličkovat …některé prvním, jiné již třetím rokem. Výuka probíhá jedenkrát za dva týdny a na herdulích se dařilo paličkovat květinku, andílka, srdíčko. Drobnosti, ale technicky velmi zdařilé.

Moc děkuji p. Lence Žiškové, že svůj čas věnuje děvčatům. V počtu 13 dívek je výuka náročná, ale z výsledků má jistě radost a děvčata takové tvoření těší.

….i mě toto velmi těší, protože vidím, že řady paličkářek se zase rozrostly.

Eva Kubátová