Paličkování v Plesné

 

22. 4. 2013 jsme byly pozvané na ukázku paličkování do Plesné. Jely jsme vlakem. V Plesné na nádraží nás čekala paní Hana Merhoutová, která nás provedla městečkem až do klubovny. Po cestě ve výloze cukrárny jsme uviděly letáček s pozvánkou na ukázku ručně paličkované krajky, kterou pořádá SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V PLESNÉ.

V klubovně byla přátelská atmosféra, byly jsme přivítány a pohoštěny. Kdo měl zájem, si mohl paličkování i vyzkoušet a byl docela zájem, zejména i dětí. Bylo to příjemně strávené odpoledne v trochu jiném prostředí. Paní Fajtlová řekla něco o historii krajkářství v našem kraji a i o současnosti ručně paličkované krajky.

 

Libuška Fajtlová