Rok chebských krajkářek

 

Co jsme dělaly v roce 2014

V roce 2014 jsme v lednu paličkovaly krajky do tomboly chebské policie a hasičů.Zúčastnily jsme se velikonočních akcí v chebském muzeu a Františkových Lázních. V červnu jsme byly na Patafestu , kde jsme předváděly paličkování a účastníci měli možnost seznámit se s výrobou krajek. Získaly jsme 7 certifikátů za účast v akci „Vamberská krajka – vytvoření českého rekordu při zhotovení krajkového závěsu, kterého se zúčastnilo 259 krajkářek. Pro letošní FIJO jsme upaličkovaly 11 houslových klíčů a 11 lesních rohů, krajky byly použity jako upomínky na pobyt v Chebu. Ve Vamberku jsme vystavovaly na republikové výstavě „ Chebskou architekturu“, která se setkala s velkým ohlasem (původně paličkována k výročí 950 let města Chebu). V Infocentru byla v červenci výstava 15 krajkářek na téma „ Žena v krajce“. V srpnu se 6 členek zúčastnilo společné akce s Občanským sdružením krušnohorské krajky, kde se naučily novou techniku paličkování ( tzv. ruskou krajku). V září jsme se podílely na akci benzinové stanice AGIP – pro školáky s názvem „Hurá škola“.

V září jsme byly paličkovat na chebském hradě na akci „Seznamte se“. Pro Františkovy Lázně jsme se zúčastnily podzimních a Martinských trhů . Muzeum Cheb pořádalo v Milíkově akci „ukázky řemesel“, té se spolu s lektorkou zúčastnila nejmladší naše členka – 11.letá Adélka.

Společně s krajkářkami z karlovarského kraje se zúčastnilo 6 našich členek zájezdu do Valašského Meziříčí na krajkářské trhy.V prosinci naše členka Alena Váňová instalovala výstavu svých krajek v karlovarské knihovně. Výstavu lze navštívit do konce prosince. Poslední dvě akce byly v prosinci a to v městském muzeu na vánočních trzích a 6. prosince na české škole VOŠ pořádala Jarmark radosti, což je akce převážně určená pro postižené občany.

Mimo tyto konkrétní akce jsme spolupracovaly s krajkářkami celého karlovarského kraje a s chomutovským muzeem, navštívily jsme výstavy Kynšperku, Sokolově a v Karlových Varech. Tam jsme zapůjčily nebo vystavovaly.naše výrobky. Přispěly jsme svými výrobky i na akce v Německu – krajka pro Barbaru Uthmann k 500 výročí narození a akce továrny na výrobu nití v Ooderanu.

Při předvádění kontaktujeme návštěvníky a tak se nám podařilo získat 3 dívenky, které už chodí paličkovat do KD. Na jaře o nás napsala redaktorka Živého Chebska reportáž a naše společná práce byla otištěna v časopisu Krajka.

Děkujeme MěÚ a pracovnicím odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které nám umožňují scházet se v tomto prostředí.