Schůze paličkářek


Dne 16.6.2020 jsme se ve složení :výbor spolku a vedoucí skupin sešly, abychom zrekapitulovaly a upřesnily námi plánované akce na  letní čas.
Setkání proběhlo v radostné náladě.  Toto setkání jsme uzavřely s tím, že všechny krajkářky získají nové, upřesněné informace a také to, že  se na  naše další společná setkávání ( spolu i s krajkou)  těšíme.
EK