Setkání krajkářek v Ostrově

Ze setkání krajkářek Ostrov 15.08.2020

Letní setkání krajkářek v Ostrově letos proběhlo v komornějším duchu, v T-klubu, každá z nás získala drobnou pozornost – motýlka jako pozornost za účast. Na toto setkání přijely také naše kolegyně z Chomutova. Seznámily a pozvaly nás na akci: „Architektura v krajce“ u příležitosti 20 let od založení Klubu šité krajky v Chomutově při Oblastním muzeu Chomutov.

Doložené snímky z malé výstavy paličkovaných i šitých krajek dokazují, že krajkářky obou technik mají stále co vystavovat a těšit svoje příznivce. Děkuji p. J. Dvořákové a A. Lněničkové za zajištění této akce, která proběhla v pohodové, letní náladě.

EK