Spolková výstava 6.11. - 21.12.2018 s tématikou Postavy a hlavičky

 

vernisáž proběhla 6.11. 18 od 17 hod. v Krajské knihovně/kavárna/ - Karlovy Vary Dvory, kterou zahájila ředitelka Krajské knihovny a zdůraznila především dlouholetou spolupráci mezi knihovnou a Spolkem Krušnohorská krajka. Za náš spolek pohovořila krátce Maruška Vránová o přípravě výstavy a o krajce. Vedení spolku i členkám bylo líto, že nebylo možné všechny krajky vystavit pro nedostatek místa. Takže zbývající krajky čekají  na svojí příležitost.
Zájem o výstavu byl velký, což dokázala přítomnost návštěvníků knihovny.
Zároveň je zde možnost shlédnout výstavku prací kroužku paličkování pod vedením Jitky Líkařové z Domu dětí a mládeže K.V. s podmalbou Vítězslava Macháčka z Ostrova n. O.
Zapsala: A.Váňová