Srdíčka díků


Vážení přítomní,

vítám vás všechny na dnešním setkání a především vítám pana místostarostu Černého, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví pana Votavu, vrchní sestru chebské nemocnice paní Korseltovou a paní Cízlerovou, která nám při organizování této akce pomáhala.

Výzva „Srdíčka pro zdravotníky“ vznikla v litvínovském spolku „Herdulky“. My jsme se ochotně připojily, neboť v době, kdy jsme se nemohly volně pohybovat, jsme měly dostatek času na paličkování.

V Chebu nás paličkovalo 12 a vytvořily jsme 127 srdíček. K nám se připojily krajkářky z Aše a Kynšperka nad Ohří. Ašských se zúčastnilo 8 a upaličkovaly 53 krajkových srdíček.

Dohromady pro chebské lékaře a sestřičky předáváme 180 srdíček. Tím chceme poděkovat za jejich náročnou, obětavou a nebezpečnou práci při léčbě pacientů napadených koronavirem.

Stále ještě se nacházíme v krizovém období, ale věříme, že se situace bude nadále jen zlepšovat, a proto velké díky všem, kteří usilovně pracují na tom, abychom zůstali zdraví a v bezpečí.

Zároveň děkuji našim 20 krajkářkám za vytvoření srdíček, která podle předlohy přizpůsobily a obohatily vlastními nápady a technikami.

 

V Chebu 10.6.2020