Srdíčka díků


Kynšperské paličkářky předaly "Srdíčka díků" zdravotníkům a nejen jim, ale i dalším, kteří pomáhali v době pandémiie.