Tvořeníčko

 

Dne 4. září 2018 byla zahájená výstava " Tvořeníčko"  krajkářek z Kynšperka a Chebu doplněná i o díla zpracovaná dalšími technikami ručních prací.

Vernisáž se nesla ve velmi přátelském duchu. Po zahájení si návštěvníci prohlédli

vystavované krajky a ostatní exponáty. Byla slyšet nefalšovaná chvála a obdiv.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří, zapůjčili své práce a pomohli připravit jednu z dalších v řadě výstav v našem malebném městečku a také návštěvníkům za slova uznání a chválu.

za klub "Palička" Katarína Studeničová