Výroční schůze


Výroční schůze – hodnocení roku 2019.

Lednová sobota 18.1.2020 se stala společným setkáním krajkářek, kde jsme hodnotily ukončený rok a naplánovaly co vše se bude dít a co paličkovat v tomto roce.

Zpestřením bylo ukončení soutěže „Na starém podvinku nová krajka“. Téma nelehké – výzva. Sešlo se celkem 18 nově zpracovaných krajek. Hodnotily všechny krajkářky a oceněné získaly za splnění náročného zadání hodnotnou odměnu.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, občerstvení z vlastních řad moc chválíme – moc chutnalo (medový prokládaný koláč má *). Přeji všem krajkářkám úspěšný autorský, další rok se spolkem.

EK